Obvestilo pridelovalcem strniščne repe

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu, Nujna obvestila

Pridelovalce strniščne repe obveščamo, da na listih repe opažamo izjede in prisotnost gosenic belinov (predvsem repnega belina, katerega gosenica je zelene barve). Za varstvo strniščne repe pred gosenicami belinov ali listnih sovk lahko v primeru večjega napada  uporabite enega izmed  registriranih insekticidov: karate zeon (0,15 l/ha, karenca je 14 dni), decis (75 ml/ha, karenca je 30 dni) ali lepinox plus (1 kg/ha, karenca ni potrebna). Vsi omenjeni pripravki bolje delujejo na zgodnejše stadije gosenic, posebno pa to velja za pripravek lepinox plus, ki učinkovito deluje le na zgodnje stadije gosenic (prvi in drugi razvojni stadij). Pozorni bodite tudi na pojav repne grizlice. Pagosenice repne grizlice so sprva sivozelene pozneje pa črne barve. Najdemo jih na spodnji strani listov. Insekticidi učinkoviteje delujejo proti mlajšim razvojnim stadijem pagosenic.  V strniščni repi lahko uporabite za varstvo pred pagosenicami grizlic pripravek karate zeon.

Pripravila: Breda Vičar

print