OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KAPUSNIC

JernejNujna obvestila

V kapusnicah se v tem času intenzivneje pojavljajo kapusov molj, listne sovke, še vedno so v velikem številu prisotni tudi bolhači.

KAPUSOV MOLJ

V kapusnicah se v letošnjem letu zelo intenzivno pojavljajo kapusovi molji. V večini kapusnic je gospodarski prag škodlivosti z gosenicami molja prekoračen. Za varstvo pred molji lahko uporabite enega od naslednjih insekticidov: Affirm – v odmerku 1,5 kg/ha, uporablja se lahko na prostem na zelju, brokoliju in cvetači; Delfin WG – 0,5 kg/ha se lahko uporablja na kapusnicah;  Fastac 100 EC v odmerku 0,1 l/ha se lahko uporablja v  brokoliju, zelju in ohrovtu;  Karate zeon 5 CS – v odmerku 0,15 l/ha se lahko uporablja v brstičnem ohrovtu, cvetači in zelju;  Lepinox plus -1 kg/ha, se lahko uporablja v brokoliju, ohrovtu, zelju; Mimic – v kapusnicah, v odmerku 0,3-0,4 l/ha; Neemazal-T/S -3,0 l/ha, se lahko uporablja na zelju in ohrovtu;  Steward, v odmerku 85 g/ha se lahko uporablja v brstičnem ohrovtu,  brokoliju, cvetači in zelju.

Listne sovke

Med listnimi sovkami na kapusnicah najpogosteje povzročajo škodo gosenice kapusove sovke.  Zatiramo jih, če najdemo v povprečju eno gosenico na rastlino. Za varstvo pred gosenicami sovk so na voljo naslednji insekticidi: Affirm v odmerku 1,5 kg/ha- uporaba na prostem na zelju, brokoliju in cvetači; Bulldock EC 25 -0,3 – 0,5 l/ha-  na glavnatem zelju in ohrovtu; Karate zeon 5 CS -0,2 l/ha, uporaba na zelju, brstičnem ohrovtu, v odmerku 0,15 l/ha za uporaba na cvetači; Karis 10 CS -50 ml/ha, uporaba na  zelju, cvetači, ohrovtu in brokoliju; Lepinox plus -1 kg/ha, uporaba na brokoliju, ohrovtu, glavnatem zelju; Mimic -0,3 – 0,4 l/ha, uporaba na kapusnicah;  Neemazal – T/S -3 l/ha, uporaba na zelju, ohrovtu; Steward -85 g/ha, uporaba na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu in brokoliju.

Pripravila: Breda Vičar

print