Ocenjevanje škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

JernejNujna obvestila

Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji, priznanih kultur ter
kriterijev regijske komisije poteka zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo
zaradi posledic suše 2017 na prizadetih območjih katastrskih občin in najbolj prizadetih
kulturah (koruza, oljne buče, pozni krompir,…).

Obrazci so dostopni na posameznih občinah, objavljamo nekaj povezav do obrazcev:

Občina Apače

Občina Beltinci

Občina Cankova

Občina Črenšovci

Občina Dobrovnik

Občina Gornja Radgona

Občina Gornji Petrovci

Občina Grad

Občina Križevci

Občina Kuzma

Občina Ljutomer

Občina Moravske Toplice

Mestna občina Murska Sobota

Občina Odranci

Občina Puconci

Občina Radenci

Občina Razkrižje

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Občina Tišina

Občina Turnišče

Občina Veržej

 

 

print