Od 1. januarja 2017 obvezna namestitev detektorjev ogljikovega monoksida v vseh prostorih, kjer se nahajajo kurilne naprave, odvisne od zraka (štedilniki in peči na trda goriva, kamini …)

mojcaAktualno

V Uradnem listu 100/2013 z dne 6. december 2013 je bil objavljen Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav. V pravilniku je v predzadnjem, enajstem členu zapisano: »V prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, je treba CO senzorje v skladu s tem pravilnikom namestiti najpozneje do 1. januarja 2017.« Kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru, so med drugim tudi vsa odprta kurišča, kot so štedilniki na drva, krušne peči, kamini, keramične peči …
Obveza namestitve detektorjev ogljikovega monoksida (CO) velja tako za stanovanjske kot poslovne prostore. Na kmetijah se še vedno uporabljajo pretežno štedilniki na drva in krušne peči, kar pomeni, da bo v vse te prostore po novem potrebno namestiti detektorje CO. Na trgu je dovolj velika izbira, pri nakupu pa bodite pozorni na največjo velikost prostora, za katerega je detektor namenjen.
Vsako zimo beremo o smrtih zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, saj le-ta nima posebnega vonja, znaki zastrupitve pa niso tako izraziti, da bi zaradi njih poiskali nujno pomoč. Žal se večina zastrupitev s CO konča s smrtjo. Zato je namestitev detektorja smiselna, ne glede na zakonske določbe. Verjetno bodo na podeželju na udaru inšpektorjev najprej turistične kmetije, predvsem tiste z apartmaji, kjer so odprta kurišča. (tc)

Natisni