Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2022 in prvo polovico leta 2023.

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Spoštovani.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2022 in prvo polovico leta 2023. 

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 in Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) je bil sicer objavljen 14. 9. 2022. Posodobljen je glede na potrjeno 12. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, usklajeno z Evropsko komisijo.

Na spletni strani Skupne kmetijske politike najdete posodobljen okvirni načrt javnih razpisov za leto 2022 in prvo polovico leta 2023.

Pripravil: Simon Seči

print