Oljna ogrščica – Brassica napus L.

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Zemljišče
Za oljno ogrščico so primerna globoko ilovnato peščena, grudičasta, humusna in odcedna tla, lažja peščeno ilovnata pa le, če je dovolj padavin  in so te enakomerno porazdeljene. Na kisla tla ne sejemo oljne ogrščice, pH naj bi bil 6,5. Če hočemo imeti visoke pridelke, moramo poskrbeti, da je v tleh dovolj bora in kalcija. Oljna ogrščica ne mara tudi zelo plitva tla. Priporočljivo je narediti kemično analizo tal preden se odločite za setev oljne ogrščice.
Priprava tal 
S pripravo tal na setev začnemo po žetvi strnine. Na kislih tleh je nujno apnjenje, 1000 – 2000 kg CaO/ha, nato globoko zaorjemo, vsaj 20 cm, odvisno od globine ornice. Nato potrosimo še gnojilo NPK in površinsko obdelamo do drobnogrudičaste strukture.
Kolobar 
Za kolobarjenje je zelo občutljiva, na isto njivo se lahko vrne po 3 – 4 letih, je pa odličen predposevek za vse poljščine. Sejemo jo vedno na njive, ki se spraznijo do začetka avgusta. Ne smemo je sejati za repo, zeljem, kolerabo. Zelo dobro se dopolnjuje z žiti in stročnicami zaradi ohranjanja dobre strukture zemlje (obdelovanje zemlje v različnih letnih obdobjih, uspešno preprečevanje širjenja plevelov v njivskem kolobarju).
Setev
Žetvene ostanke zaorjemo na 12 – 15 cm globine. Za setev je najprimernejša precizna pnevmatska sejalnica ali mehanska. Če teh nimamo, si pomagamo z žitno sejalnico. Pri običajnih žitnih sejalnicah zapremo ali zamašimo dovod semena k vsakemu drugemu tulcu, tako, da dobimo medvrstno razdaljo 25 (30) cm. Količina posejanega semena na hektar naj bo 3 – 4 – 6 – 12 kg (odvisno od sorte). Sejemo 150 – 180 kalivih in kalibriranih zrn /m2, globina setve naj bo 2 cm (ne pregloboko – slab vznik). Čas setve je odvisen od vremenskih razmer, optimalni rok je v drugi polovici avgusta, do 5.septembra (lahko nekoliko kasneje). Obvezno posejemo oljno ogrščico pred ozimnimi žiti. Po setvi posevek takoj povaljamo.
Gnojenje
Na kislih tleh je nujno apnjenje in to s 1000 – 2000 kg CaO/ha, kar je 1.300 do 2.600 kg apnenca/ha. Sledi globoko oranje in trošenje NPK gnojila. Oljna ogrščica zahteva izdatno gnojenje, ki pa ga razdelimo na tri dele. Jeseni damo 60 kg N/ha, 180 – 240 kg K2O/ha in 80 – 120 kg P2O5/ha. Dodamo 25 – 30 t/ha hlevskega gnoja. To jesensko gnojenje opravimo koncem julija, začetek avgusta. Ko trosimo NPK gnojilo je dobro poseči po kombinaciji, ki vsebuje tudi bor. Konec februarja, začetek marca (odvisno od dolžine zimske odeje) je priporočljivo dati 60 – 80 kg N/ha (220 – 280 kg KAN), meseca aprila pa 80 kg N/ha v stadiju zbitih popkov (280 kg KAN/ha).
Zaščita pred pleveli 
Herbicidi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji za uporabo v oljni ogrščici:
– agil 100 ec (1 – 2 l/ha) – uporaba po vzniku oljne ogrščice in plevelov, od stadija treh listov do sredine kolenčenja plevela, do višine 40 cm – deluje na ozkolistne večletne plevele
– butisan 400 sc (2 l/ha) – uporaba takoj po vzniku posevka – deluje na semenske ozkolistne in širokolistne plevele – ni za NUV območja
– centium 36 cs (0,25 l/ha) – uporaba po setvi oljne ogrščice oz. najpozneje 3 dni po setvi in pred vznikom posevka – deluje na nekatere vrste ozkolistnega in širokolistnega plevela
– cleravo (1 l/ha) – uporaba po vzniku oljne ogrščice (jeseni po vzniku in do razvojne faze 8 razgrnjenih listov, spomladi po ponovnem začetku rasti do pojava cvetnih brstov, ki morajo biti še obdani z listi in v jari oljni ogrščici po vzniku do faze 8 razgrnjenih listov) izključno v posevkih CLEARFIELD hibridov, ki so tolerantni na aktivno snov imazamoks – deluje na ozkolistne in širokolistne plevele – in dodatek močila Dash HC (1 l/ha)
– command 36 cs (0,25 l/ha) – uporaba po setvi oljne ogrščice oz. najpozneje 3 dni po setvi in pred vznikom posevka – deluje na nekatere vrste ozkolistnega in širokolistnega plevela
– devrinol 45 fl (2,5 l/ha) – inkorporacija (zadelava v tla) pred setvijo na globino 2 – 5 cm, deluje na enoletne ozkolistne in večletne plevele
– dr. metrob klomazon (0,25 l/ha) – uporaba po setvi oljne ogrščice oz. najpozneje 3 dni po setvi in pred vznikom posevka – deluje na nekatere vrste ozkolistnega in širokolistnega plevela
– focus ultra (1 – 4 l/ha) – uporaba po vzniku oljne ogrščice in plevelov – deluje na ozkolistne plevele, uporaba, ko je plevel v stadiju 3 – 5 listov in do konca razraščanja
– fuego (1,5 l/ha) – uporaba po vzniku oljne ogrščice in plevelov – deluje na ozkolistne in širokolistne plevele – ni za NUV območja
– fuego top (2 l/ha) – uporaba pred ali po vzniku oljne ogrščice – deluje na ozkolistne in širokolistne plevele – ni za NUV območja
– fusilade forte (0,8 – 2 l/ha) – uporaba po vzniku oljne ogrščice in plevelov – deluje na ozkolistne plevele
– lontrel 100 (1 – 1,2 l/ha) – uporaba po vzniku oljne ogrščice – deluje na širokolistne plevele – ni za NUV območja
– quick 5 ec (1 l/ha) – uporaba po vzniku oljne ogrščice – deluje na samosevna žita, enoletne in večletne ozkolistne plevele
– successor 600 (2 l/ha) – uporaba pred ali po vzniku oljne ogrščice – deluje na ozkolistne in širokolistne plevele – ni za NUV območja
– successor 600 pro (2 l/ha) – uporaba pred vznikom oljne ogrščice – deluje na širokolistne in ozkolistne plevele – ni za NUV območja
– tanaris (1,5 l/ha) – uporaba pred vznikom oljne ogrščice in do fenološke faze vznika kličnega lista ali po vzniku od fenološke faze popolnoma razvitih kličnih listov do razvitih 8 listov oljne ogrščice – deluje na enoletne in nekatere vrste večletnega plevela – ni za NUV območja
– teridox 500 ec (2,5 l/ha ) – uporaba po setvi, vendar pred vznikom posevka – deluje na ozkolistne in širokolistne plevele – ni za NUV območja
Najpogostejši pleveli v posevku oljne ogrščice so: žita, srakoperec, ljuljke, latovke, smolenec, plešec, slak, gabez, pirnica, kostreba, krvava srakonja, ščir, gorjušica, repica in ostale križnice.
Zaščita pred škodljivci
Največji problem imamo z repičnim bolhačem, repičarjem, kapusovim bolhačem, repno grizlico, repičnim kljunotajem in repičnim sijajnikom. Pojavljajo se ponavadi v obdobju med 25.08. in 20.10., največkrat takoj, ko mlade rastlinice vzniknejo. V tem času je nevaren v glavnem bolhač, ki lahko popolnoma uniči posevek, zato je še toliko bolj pomembna pravočasna zaščita. Bolhač je hrošček, ki dobro skače, škodljive pa so ličinke, sivo zelene do črne pagosenice. Škodljivce uničujemo, ko se pojavijo, zato je potrebno večkratno pregledovanje posevka oljne ogrščice. Uporabite lahko: decis 2,5 ec (0,3 l/ha), decis 100 ec (0,075 l/ha), fastac 100 EC (0,1 l/ha), gat decline 2,5 ec (0,3 l/ha), karate zeon 5 sc (0,1 – 0,13 l/ha), karis 10 cs (75 ml/ha), mavrik 240 (0,2 l/ha), poleci (0,2 – 0,3 l/ha), sparviero (0,075 l/ha). V spomladanskem času pa sta nevarna repičar (20.3. – 25.4.) katerega uničujemo z biscaya (0,3 l/ha), bulldock ec 25 (0,3 – 0,5 l/ha), chess 50 wg (150 g/ha), decis (0,3 l/ha), decis 2,5 ec (0,2 – 0,3 l/ha), decis 100 ec (0,075 l/ha), fastac 100 EC (0,1 l/ha), gat decline 2,5 ec (0,3 l/ha), kaiso ec (150 g/ha), karate zeon 5 sc (0,1 – 0,13 l/ha), karis 10 cs (75 ml/ha), mavrik 240 (0,2 l/ha), poleci (0,3 l/ha), sparviero (0,075 l/ha) in kljunotaj, ki ga uničujemo z decis (0,3 l/ha), decis 2,5 ec (0,3 l/ha), gat decline 2,5 ec (0,3 l/ha), kaiso ec (150 g/ha), karate zeon 5 sc (0,1 – 0,13 l/ha), fastac 100 EC (0,1 l/ha), karis 10 cs (75 ml/ha), mavrik 240 (0,2 l/ha), poleci (0,2 – 0,3 l/ha), sparviero (0,075 l/ha).
Preden tretiramo z insekticidi, nevarnimi za čebele, je potrebno prebrati navodila o uporabi fitofarmacevtskega sredstva in tretirati zvečer !!!(v času 2 uri po sončnem zahodu in 2 uri pred sončnih vzhodom)  
Zaščita pred boleznimi
Tudi pri oljni ogrščici je potrebno biti zelo pozoren na razvoj bolezni, ki nam lahko precej uničijo posevek in vplivajo na višino pridelka. Najnevarnejše bolezni so bela zrnata gniloba ogrščice, suha trohnoba stebla, pegavosti, plesni, golšavost kapusnic, rje in še marsikatere. Potrebno bo poseči po fungicidih in ustrezno zaščititi posevek. Uporabimo lahko acanto plus (1 l/ha), baltazar (0,5 l/ha), caramba (1,2 l/ha), folicur ew 250 (1,5-2 l/ha), mirador forte (1,5 – 2 l/ha), orius 25 ev (1 l/ha), ortiva (1 l/ha), propi 25 ec (0,5 l/ha), prosaro (1 l/ha), score 250 ec (0,5 l/ha), tazer 25 sc (1 l/ha), star tebukonazol (0,5 l/ha) in vitavax 200 ff za tretiranje semena (0,5 l/100 kg semena – samo z napravami, ki so registrirane za tretiranje semena).
Pripravila: Metka Barbarič, KGZS-zavod MS, avgust 2017

print