Omejitev uporabe fitofarmacevtskih sredstev

mojcaAktualno

Objavljamo tehnološka navodila Omejitev uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na notranjih vodovarstvenih območjih (VVO) v skladu z Uredbo za VVO Apaško polje, ki jih je pripravila Breda Vičar

NAVODILA

 

print