OPOZORILO SADJARJEM PRED MOŽNOSTJO POZEBE SADNEGA DREVJA

JernejNujna obvestila

Javna služba v sadjarstvu (JSS) in Javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS) opozarjata pred nevarnostjo pozebe cvetov oz. rodnega nastavka. Po napovedih ARSO je za začetek drugega tedna napovedana možnost nizkih jutranjih temperatur. V preteklih dneh so kmetijski svetovalci, specialisti za sadjarstvo pri KGZS zbrali ter posredovali JSS nekaj informacij s terena. Večinoma poročajo za jablano v kontinentalnem delu Slovenije, da je bila v fenološki fazi BBCH 53 ali BBCH 54-(fazi mišjega ušesca C3). Na izpostavljeni lokacijah in pri sortah, ki so hitrejše v razvoju (Carjevič, Summarred), pa vstopajo v fenološko fazo zelenega popka D (BBCH 55). Hruške so bile včeraj v povprečju v fenološki fazi BBCH 54, 55 in 56.

Kdor ima možnosti za aktivno zaščito z oroševanjem ali mikrooroševanjem, naj se pripravi. Na nekaterih spletnih straneh si lahko pogledate Tehnološka navodila pred spomladansko pozebo, kjer so opisane možnosti za zaščito sadnega drevja z drugimi, večinoma ogrevalnimi ali dimnimi sistemi.

Priloženo je tudi poročilo poskusa v zvezi s proti-pozebnim škropljenjem, ki so ga opravili v Sadjarskem centru Maribor leta 2017.

Pripravila: Dr. Matej Stopar, strokovni koordinator JSS Vojko Bizjak, Vodja službe za trajne nasade, kmetijsko zemljiško politiko in namakanje pri KGZS

print