Osemenjevalno središče za plemenske merjasce Bakovci je namenjeno proizvodnji in prodaji sveže konzerviranega merjaščevega semena.

Umetno osemenjevanje je storitev s katero dosežemo najhitrejši napredek v proizvodnji. Trg zahteva kvaliteto, trgu se je treba prilagajati ter slediti trendu, ki omogoča prašičerejcem konkurenčnost in trajnostni razvoj. Skupaj z našo strokovno službo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota nam to tudi uspeva! V hlevu imamo trenutno 8. genotipov odličnih plemenskih merjascev z visoko plemensko vrednostjo. Živali so plod slovenskega selekcijskega programa kot tudi uvožene genetike.

Velike zahteve glede zdravja in higiene

Osnovo za zdravje plemenjakov in higiensko varnost, poleg rutinske vsakodnevne kontrole predstavlja še striktno upoštevanje in nastanitev v izolatoriju na predpisan način in sicer pred vhlevljanjem domačih in uvoženih živali na Osemenjevalno središče. V izolatoriju se  opravijo vsi diagnostični in preventivni pregledi. Upoštevanje celokupnih veterinarsko sanitarnih predpisov v skladu s smernicami EU se kaže v priznanju in pridobitvi veterinarske registrske številke, vpisu v register Osemenjevalnih centrov EU in dodelitvi koncesije za tovrstno dejavnost.

Izhodišče našega dela so zdravi plemenjaki v maksimalno ugodni reji, kar predstavlja osnovo za ponudbo kvalitetnega neoporečnega semena. Živali so proste vseh bolezni, tudi PRRS.

Ponujamo dnevno sveže konzervirano seme testiranih domačih kot uvoženih plemenskih merjascev.

Pomembno je poudariti pogodbeni odnos s Topigs Norsvin (eno izmed vodilnih svetovnih podjetij in najbolj inovativno na področju genetike prašičev). Med drugim prodajo letno več kot 11 milijonov doz merjaščevega semena v 54 državah sveta. Našo Osemenjevalno središče uporablja njihovo tehnologijo priprave semena, razredčevalce kakor tudi plemenske merjasce. Z vstopom Topigs Norsvina se je pri nas marsikaj spremenilo na boljše, prav tako se vsako leto več izobražujemo, investiramo, moderniziramo, kar pripomore k maksimalni kvaliteti doze merjaščevega semena.

Ponudba s pedigreji  

Obrazec za naročanje 

Koledar odvzemov