Ukrepi za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia

Alen BolkovičAktualno

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010 – ODREDBA O UKREPIH ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVIH RASTLIN IZ RODU AMBROSIA.
Na posebnem nadzorovanem območju (celotna Slovenija) mora imetnik zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina, z namenom preprečevanja širjenja in zatiranja škodljive rastline izvesti naslednje ukrepe:
– odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več;
– opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra

VEČ NA POVEZAVI.

Natisni