Podaljšanje nekaterih oblik pomoči Vlade RS v času epidemije

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico KGZS:

Vlada RS je s sklepom za tri mesece podaljšala nekatere oblike pomoči, namenjene blažitvi posledic epidemije, ki bi se sicer iztekli s koncem leta 2020. Med drugim tudi pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka ter pomoč denarnega nadomestila zaradi odrejene karantene ali varstva otroka.

Na podlagi navedenega podaljšanja ukrepov lahko kmečki zavarovanci za mesece januar, februar in marec uveljavljajo pravico do izplačila mesečnega temeljnega dohodka.

Izjavo vložijo na enak način kot je to veljalo do sedaj, torej preko eDavkov. Lahko pa se za pomoč obrnejo tudi na kmetijsko svetovalno službo.

Izjava se vloži do zadnjega dne v mesecu, FURS pa izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka nakaže do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.

Pogoji glede upravičencev ostajajo enaki, prav tako glede upada prihodkov ter dokazovanja le tega. Več o tem smo pisali TUKAJ.

Do konca marca 2021 se podaljšuje tudi ukrep, ki kmečkim zavarovancem prinaša pomoč v obliki denarnega nadomestila zaradi odrejene karantene ali varstva otroka. Tudi pri tem ukrepu se pogoji glede upravičencev ne spreminjajo.

Vlogo je potrebno vložiti preko eDavkov. Več o ukrepu, ki se sicer izključuje z ukrepom mesečnega temeljnega dohodka, smo pisali TUKAJ.

Pripravil: Simon Seči

Natisni