Podaljšanje roka prijave na 14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 do 18. novembra

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico MKGP:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 16.10.2020 v Uradnem listu objavilo Spremembo 14. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo do vključno 18. novembra 2020 do 23.59 ure.

Zaradi razglašene epidemije covid-19 se je ustavilo vse nenujno poslovanje organizacij, ki izdajajo soglasja in izdajajo odločbe. Postopki pridobitve soglasij in dovoljenj so se zavlekli v poletje. Po pridobljenih soglasjih se je zamaknilo pridobivanje gradbenih in drugih dovoljenj, ki v mnogih primerih ne bi bila pravnomočna do roka za vložitev vlog v objavljenem javnem razpisu.  

Pripravil: Simon Seči

print