Podaljšanje roka setve in pokritost tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin

JernejAktualno, KOPOP, Nasveti

Zaradi nastalih razmer v letošnji jeseni je MKGP pri zahtevah POZ_ZEL in VOD_ZEL za leto 2017 rok setve prezimnih posevkov izjemoma podaljšalo iz 25.10.2017 na 10.11.2017, začetek roka, ko mora zelena odeja pokrivati njivske površine pa iz 15.11.2017 na 30.11.2017.

Dopis MKGP iz dne 17.10.2017

Natisni