Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin v okviru ukrepa KOPOP

Alen BolkovičNujna obvestila

MKGP je na pobudo KGZS podaljšalo rok setve in pokritosti tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin v okviru ukrepa KOPOP

Ker so nastale razmere vplivale na pridelovalno sezono nekaterih posevkov, zlasti koruze (tako za zrnje kot tudi za silažo), se je poleg zakasnele setve podaljšalo tudi obdobje spravila teh posevkov in s tem posledično tudi setev prezimnih posevkov. Zato se pri zahtevah POZ_ZEL in VOD_ZEL za leto 2021 rok setve prezimnih posevkov izjemoma podaljša iz 25. oktobra 2021 na 15. november 2021, začetek roka, ko mora zelena odeja pokrivati njivske površine, pa iz 15. novembra 2021 na 5. december 2021. Velja za vse občine na območju Pomurja.

Upravičencem do plačil za ukrep KOPOP, ki jim pri zahtevah POZ_ZEL in VOD_ZEL setve ne bo uspelo opraviti do 25. oktobra 2021, ni treba sporočati primera višje sile Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Kljub temu pa morajo hraniti vsa dokazila, s katerimi bodo v primeru morebitnega pregleda na kraju samem dokazali, da so setev opravili do 15. novembra 2021 (evidence o delovnih opravilih, računi, pregled površin in vse ostalo, kot velja sicer).

print