Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin v okviru ukrepa KOPOP

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Spoštovani,

v zvezi z vašim dopisom št. 330-26/2010-52 z dne 30. 9. 2021 glede pobude za podaljšanje
roka setve posevkov in pokritosti tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin v okviru ukrepa
KOPOP, na spodnji povezavi, odgovarjamo sledeče:

POVEZAVA

print