Podaljšanje roka za prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja, ekološkega čebelarjenja, integrirane pridelave in senene prireje

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2024 za ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje, integrirano pridelavo in seneno prirejo podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje, in sicer do 29. marca 2024.

Ker je vključenost v kontrolo eden pogojev za pridobitev plačil za intervenciji ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje oziroma operacije integrirane pridelave in senene prireje, vas pozivamo, da pravočasno uredite vključenost v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje.

https://skp.si/novice/podaljsanje-roka-za-prijavo-v-kontrolo-2

Pripravila: Sonja Bertalanič

print