Podnebje ustreza tujerodni ščitasti marmorirani smrdljivki

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico portala ARSO vreme:

Tudi letos že lahko opazimo tujerodno ščitaste marmorirano smrdljivko, posebno vrsto vrtne stenice. V Sloveniji so jo prvič opazili na Goriškem leta 2017, k nam pa je pripotovala iz drugih delov Evrope, predvsem iz Italije. Izvira iz Azije, od koder se je razširila v druge dele sveta s prenosom rastlinskega materiala. V kratkem času ji je tudi v Sloveniji uspelo oblikovati velike populacije, kar pomeni, da ji naše podnebne razmere ustrezajo.
Razmnožuje se z več rodovi letno, pri nas z dvema rodovoma letno. Še posebno množičen je pojav te škodljivke po vlažnih in toplih pomladih. Povzročajo veliko škodo na vrtninah. V slast jim gredo sadni plodovi, teh letos sicer nimajo v izobilju, zato so toliko bolj ognjevite pri objedanju paradižnika, paprike in kumar, lotijo pa se tudi grozdja in nekaterih poljščin, na primer stročnic in koruze, prehranjujejo se celo na nekaterih okrasnih in prosto rastočih drevesnih vrsta kot so veliki jesen, pavlonija, jerebika in še nekatere druge. 
Pojav te tujerodne vrste je zaskrbljujoč predvsem zaradi velike škode, ki jo povzroča kmetijski pridelavi. Zaenkrat pri nas nima naravnih sovražnikov, ki bi jo poleti omejevali pri škodljivem objedanju gojenih rastlin. Na njihov letni razvojni ciklus pa vpliva dolžina svetlega dela dneva, zato se jeseni, ko se dan krajša, zbirajo na mestih, kjer bodo prezimile, pogosto v bližini človeških bivališč, na primer na fasadah hiš. Njene sovražnice pa so nizke temperature, ki jih preživijo tiste dobro skrite in zavarovane pred mrazom. Te nato poskrbijo za nov rod v naslednji pomladi. Zaradi pretoplih zim je njihovo preživetje vse številčnejše.


Vir fotografije: arhiv Kmetijski inštitut Slovenije @KISinstitut

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Metka Barbarič

print