Pojasnilo glede zahtev imentikov rejnih živali za izdajo potrdil za namen oskrbe živali izven matične občine v času razglašene epidemije koronavirusa

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo pojasnilo Sektorja za identifikacijo in registracijo živali na MKGP:

Imetniki živali obremenjujejo sistem identifikacije in registracije živali z vlogami za izdajo potrdil oziroma izpisov iz centralnih registrov živali za oskrbo živali, če živali redijo izven občine svojega bivališča. V skladu s 3. členom Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, je gibanje in dostop dovoljen za opravljanje gospodarskih, kmetijskih (sem sodi tudi oskrba rejnih živali) in gozdarskih dejavnosti.
Izdaja izpisov za oskrbo živali ni predpisana. Seveda pa dokončni odgovor glede kakršnekoli izdaje potrdil, dovolilnic ali prepustnic za gibanje, dostop ali zbiranje ljudi lahko poda le Ministrstvo za notranje zadeve.

Pripravil: mag. Sašo Sever

print