Pomembno obvestilo vlagateljem zahtevkov za proizvodno vezano plačilo zelenjadnice

JernejNujna obvestila

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je pri pregledih na kraju samem za proizvodno vezano plačilo za zelenjadnice za leto 2017 ugotovila nekatere pogostejše nepravilnosti, zato vas kot morebitnega vlagatelja zahtevka za proizvodno vezano plačilo za zelenjadnice v letu 2018 želi posebej opozoriti na pomembne roke, na vaše obveznosti in na izpolnjevanje predpisanih pogojev za pridobitev omenjenega plačila.

Obvestilo ARSKTRP

Natisni