POMEMBNO: Upravičencem podukrepa 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij se izteka rok za začetek izvajanja poslovnega načrta

JernejNujna obvestila

Upravičenci, ki so jim bila odobrena sredstva na podlagi vloge na javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (Uradni list RS, št. 56/17), morajo najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti z izvajanjem poslovnega načrta. Agencija je objavila seznam dokazil za začetek izvajanja poslovnega načrta, ki naj jih upravičenci shranijo in priložijo k zahtevku za izplačilo drugega obroka odobrenih sredstev.

Več informacij lahko upravičenci dobijo na info točkah.

Natisni