Posvet o biovarnosti v govejih čredah

JernejAktualno, Nasveti, Osemenjevalni center za bike in vzrejališče bikov

Pod pojmom biovarnost razumemo izvajanje različnih ukrepov in postopkov za preprečitev vnosa
različnih patogenih mikrobov v čredo in njihovega širjenja znotraj črede. Uvedba biovarnostnih
ukrepov terja spremembo in prilagoditev navad ter obnašanja ljudi, ki delajo z živalmi.
Biovarnostni ukrepi so nujni tako pri kontroli bolezni kot tudi za uspešno eliminacijo bolezni.

Kužna obolenja – še zlasti pa nekatere nalezljive virusne bolezni – utegnejo povzročiti živalim zelo
resne zdravstvene težave, rejcem pa veliko gospodarsko škodo. S preprečevanjem vnosa živih
povzročiteljev bolezni v prostore z živalmi lahko občutno zmanjšamo tveganje za izbruh bolezni.

Vabilo

Aleš Horvat
KGZS – Zavod MS

print