Poziv k prijavi za naslednjo izdajo nagrad za najboljše ekološke prakse EU

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo poziv MKGP:

Želite prispevati k večji ozaveščenosti javnosti o ekološki pridelavi v EU? Želite prispevati k večji cenovni dostopnosti in/ali dostopnosti ekoloških proizvodov v EU? Ste v ta namen razvili in izvedli ali še izvajate dober, inovativen, trajnostni in ponovljiv projekt? Ali želite, da bo ta projekt bolje prepoznan v javnosti? Če je odgovor na katero od vprašanj „da“, potem razmislite o prijavi na naslednjo izdajo EU ekoloških nagrad.

Ekološka pridelava ima pomembno vlogo pri doseganju ciljev Evropskega zelenega dogovoraStrategije od vil do vilic in Strategije biotske raznovrstnosti. Zato je Evropska Komisija določila cilj, da bo do leta 2030 vsaj 25 % kmetijskih zemljišč v EU namenjenih ekološkemu kmetovanju in cilj, da se  poveča ekološko ribogojstvo.

V podporo temu cilju je Komisija marca 2021 sprejela Akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave, vključno z uvedbo letnih nagrad za priznanje odličnosti v ekološki vrednostni verigi. Ta priznanja bodo v letu 2023 podeljena že drugič.

Shema EU ekoloških nagrad zajema 7 kategorij in 8 individualnih nagrad. Vključijo se lahko različni akterji v ekološki vrednostni verigi, ki so razvili dober, inovativen, trajnostni in navdihujoč projekt, ki ustvarja dodano vrednost ekološki pridelavi in potrošnji. Od ekoloških kmetovalcev, mest ali regij, ki strežejo ekološke obroke bolnikom ali učencem ali kako drugače spodbujajo ekološko pridelavo in vse do podjetij v verigi ekološke prehrane z edinstvenim pristopom.

Nagrade so nefinančne, prijava bo možna od 25. marca do 14. maja 2023.

Nagrade bodo podeljene okoli 23. septembra 2023, ko obeležujemo Evropski dan ekološke pridelave.

Več o natečaju je na voljo na spletni strani: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en?s=09

print