Pravočasno pridobite dovoljenja za izgradnjo namakalnih sistemov

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico KGZS:

Glede na okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 do konca leta 2021 se bliža objava javnih razpisov za izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Pomembna je pravočasna pridobitev ustreznih dovoljenj za izgradnjo namakalnih sistemov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v februarju objavilo Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021 (dostopen je na spletni strani PRP), v katerem so upravičencem na voljo sredstva iz Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) in iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020, ki se zaradi zamika reforme skupne kmetijske politike podaljšuje za dve leti. Tako bo Slovenija v okviru PRP 2014-2020 prejela dodatna sredstva v višini 244,7 milijonov evrov. Omenjena sredstva bodo Sloveniji na voljo z 10. spremembo PRP 2014-2020, v okviru katere bo pripravljena tudi razdelitev sredstev med posameznimi ukrepi oziroma vsebinami. Pravila za izvajanje v nadaljnjih dveh letih ostajajo enaka, določa jih Uredba (EU) 2020/2220.

Več na povezavi.

Pripravil: Simon Seči

print