Predstavitev 16. javnega razpisa za podukrep 4.1 »PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020«

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Predstavitev bo potekala v petek, 27.11. 2020, s pričetkom ob 11. uri preko aplikacije ZOOM, kot zoom webinar.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov in skladišč za krmo ter za naložbe namenjene izboljšanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila.

Predstavili bomo:

  • Namen podpore in vrste naložb, kdo je upravičenec
  • Splošni in posebni pogoji za pridobitev sredstev
  • Upravičeni in neupravičeni stroški
  • Merila za ocenjevanje vlog
  • Finančne določbe
  • Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
  • Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev

Za spremljanje predstavitve javnega razpisa je potrebna prijava na eni izmed izpostav Kmetijske svetovalne službe, vsaj do 26.11.2020 do 13.00 ure. Na vaš elektronski naslov, ki ga boste navedli ob prijavi, boste prejeli povezavo za spremljanje predstavitve javnega razpisa, katero pa potrdite vsaj 15 minut pred začetkom spletnega vebinarja.

Vljudno vabljeni!

Pripravil: Simon Seči

Vabilo

print