Predstavitev 2. javnega razpisa za podukrep 6.4 »Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti»

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vabimo vas na predstavitev 2. javnega razpisa podukrep 6.4 »Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti«, ki bo v petek, 15.10.2021 ob 9.00 uri v veliki predavalnici na sedežu KGZS – ZAVOD Murska Sobota.

Dogodek bo v zaprtem prostoru, udeležijo se ga lahko le zdrave osebe in za udeležbo predstavitve je potreben pogoj PCT.

Namen podpore je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, katere bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.
Upravičeni so vsi stroški v povezavi z ureditvijo objektov (novogradnje, rekonstrukcije), vzdrževanje objektov in nakup opreme v objekt za namen, z javnim razpisom opredeljenih dejavnosti. Delež podpore znaša za vse naložbe enotno 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Vljudno vabljeni!

Vabilo

Pripravil: Simon Seči

Natisni