Predstavitev bikov Osemenjevalnega središča

JernejAktualno

Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota je 10. 5. 2019 potekala predstavitev bikov Osemenjevalnega središča. Po pozdravnih nagovorih in predstavitvi razvoja lisaste pasme v Pomurju in delovanja strokovnih služb v govedoreji skozi čas je potekala revija bikov osemenjevalnega centra. Predstavljenih je bilo 21 mladih bikov. Sledila je podelitev priznanj. Kmetija Kuzma iz Skakovcev je prejela priznanje za prispevek k razvoju lisaste pasme v Sloveniji, kmetija Horvat iz Sebeborcev pa priznanje in zvonec za doseženo življenjsko prirejo mleka 100.000 kg krave Šebe.

Pripravila: Mojca Balaško

print