Predstavitev rezultatov projekta – ZED 17.11.2022

JernejMednarodni projekti

Rezultati projekta so bili predstavljeni 17. novembra 2022 v Radencih na 30. mednarodnem znanstvenem posvetovanju o prehrani domačih živali, na Zadravčevo-Erjavčevih dnevih. Prof. dr. Marjeta Čandek-Potokar je predstavila izzive pri vzpostavljanju pitanja prašičev na večjo težo za proizvode višje kakovosti.

print