Predstavitve podukrepa 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

JernejAktualno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev v višini 5.000,00 € majhnim kmetijam, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD z namenom njihovega ohranjanja in razvoja. S podukrepom se želi izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij, izboljšati potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij. S podukrepom se želi prispevati tudi k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Z namenon seznanitve z ukrepom pripravljamo predstavitve podukrep 6.3- Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij po naslednjem razporedu:

 

v ponedeljek 6. novembra 2017 ob 9.00 uri v sejno sobo občine Križevci pri Ljutomeru

v ponedeljek 6. novembra 2017 ob 11,00 uri v predavalnici KGZS Zavod Murska Sobota

v torek,  7. novembra 2017 ob 9.00 uri na sedežu KSS G. Petrovci

v torek,  7. novembra  2017 ob 9,00 uri v veliki sejni sobi Gasilskega doma v Gornji Radgoni

v četrtek, 3. novembra 2017 ob 10.00 uri na KSS Cankova (sejna dvorana zadruge)

 

Vljudno vabljeni!

 

Pripravil: Slavko Petovar

 

Vabilo

print