Predstavitve sodelovanja v Evropskem inovativnem partnerstvu

JernejAktualno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljevanju: MKGP) bo v mesecu oktobru v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico in posameznimi območnimi Kmetijsko-gozdarskimi zavodi po celotni Sloveniji izvedlo več predstavitev, na katerih bo podrobno predstavljeno izvajanje:

Evropskega partnerstva za inovacije (EIP AGRI) v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželje 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020).

Pristop EIP AGRI je povsem nov pristop, uveden leta 2014, katerega cilj je premostiti vrzel pri prenosu inovacij in znanja v kmetijsko prakso. Ključne pri tem so operativne skupine EIP, ki jih sestavljajo kmetje, raziskovalci, svetovalci in drugi akterji na podeželju. Namen operativnih skupin EIP je, da prepoznajo praktične izzive, s katerim se kmetje srečujejo v praksi, pripravijo projekt EIP, v katerem opredelijo pot do praktičnih rešitev in način prenosa znanja. Zelo pomembno pri tem je, da ima v teh operativnih skupina EIP osrednjo in aktivno vlogo prav kmetijsko gospodarstvo.

Omenjene predstavitve so del številnih aktivnosti, ki jih v jesenskem obdobju izvaja MKGP, s ciljem pravočasnega informiranja vseh deležnikov, zlasti pa kmetov, glede priložnosti, ki jih ponuja EIP-AGRI ter ukrep Sodelovanje PRP 2014–2020. Ukrep Sodelovanje ponuja vir financiranja za projekte EIP, zato je ključno, da so vsi deležniki pravočasno obveščeni o ključnih pogojih za vzpostavitev operativnih skupin EIP in za financiranje projektov EIP.

Predstavitve bodo potekale na naslednjih lokacijah:

 

LOKACIJA

 

DATUM

 

URA

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
 

KGZS – Zavod Maribor

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče  

20.10.2017

 

 

11.00

 

 

simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

T: 02 228 49 12

 

KGZS – Zavod Ljubljana

Predavalnica VP2, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana,

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana

20.10.2017 10.00  

spela.drnovsek@lj.kgzs.si

T:01 513 07 16

 

KGZS – Zavod Ptuj

Dvorana KGZS Zavod Ptuj,

Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

25.10.2017 10.00 felicita.domiter@kgz-ptuj.si

T: 02 749 36 39

 

KGZS – Zavod Celje

Dvorana KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče  

19.10. 2017

 

10.00

mojca.krivec@ce.kgzs.si

T: 03 490 75 86

 

KGZS – Zavod Kranj

Kmetijsko gozdarska zadruga SLOGA

Šuceva 27, 4000 Kranj

24.10.2017 10.00 lidija.snut@kr.kgzs.si

T: 04 280 46 16

 

KGZS – KGZ Murska Sobota

Predavalnica KGZS – KGZ Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota. 27.10.2017 10.00 slavko.petovar@gov.si

T: 02 539 14 42

 

KGZS – Zavod Novo mesto

Sejna soba KGZS – Zavod NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto 26.10.2017 11.00 zdenka.kramar@kgzs-zavodnm.si

T: 07 373 05 74

 

KGZS – Zavod Nova Gorica

Sejna dvorana KGZS – Zavod Nova Gorica na Oddelku

Sadjarski center, Bilje 1, Renče

 

17.10.2017

 

10.00

 

darja.zadnik@go.kgzs.si

T: 05 726 58 17

 

Pripravili: KGZS

print