DIREKTOR
dr. Stanislav Kapun
Telefon: 02/539 14 10
Mobilni telefon: 031 703 603
e-pošta: stanko.kapun@kgzs-ms.si
.
TAJNIŠTVO
Naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02/539 14 10
Mobilni telefon: 031 703 600
Fax: 02/521 14 91
e-pošta:tajnistvo@kgzs-ms.si
 .
SPECIALISTIČNA SVETOVALNA SLUŽBA
Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon E-pošta
Metka BARBARIČ, univ. dipl. inž. kmet., vodja JSKS 02/539 14 37 metka.barbaric@kgzs-ms.si
031 703 601
Sandi PLOHL, univ. dipl. inž. agr., specialist za poljedelstvo in ekološko kmetovanje 02/539 14 20 sandi.plohl@kgzs-ms.si
031 868 674
Karel HARI, univ. dipl. inž. kmet., specialist za travništvo, naravovarstvene vsebine in ekološko kmetovanje 02/556 91 15 karel.hari@kgzs-ms.si
031 703 621
Miran TORIČ, univ. dipl. inž. agr., specialist za vinogradništvo, sadjarstvo in ekološko kmetovanje 02/539 14 35 miran.toric@kgzs-ms.si
031 703 608
Janez LEBAR, univ. dipl. inž. zoot., specialist za govedorejo, drobnico in ekološko kmetovanje 02/539 14 31 janez.lebar@kgzs-ms.si
031 703 604
Karmen JERIČ, , univ. dipl. inž. zoot., specialistka za govedorejo in ekološko kmetovanje

02/539 14 31 karmen.jeric@kgzs-ms.si
mag. Branko BELEC, dr. vet. med., specialist za prašičerejo 02/543 10 18 branko.belec@kgzs-ms.si
031 703 611
mag. Sašo SEVER, univ. dipl. inž. zoot., specialist za prašičerejo in ekološko kmetovanje 02/539 14 18 saso.sever@kgzs-ms.si
031 703 609
Damjan JERIČ, univ. dipl. inž. kmet., specialist za agrarno ekonomiko in ekološko kmetovanje 02/539 14 36 damjan.jeric@kgzs-ms.si
031 703 612
Simon SEČI, univ. dipl. inž. kmet., specialist za razvoj podeželja in ekološko kmetovanje 02/539 14 42 simon.seci@kgzs-ms.si
041 208 236
Breda VIČAR, univ.dipl.inž.kmet., specialistka za zelenjadarstvo in ekološko kmetovanje 02/539 14 22 breda.vicar@kgzs-ms.si
041 549 257
Jožica KAPUN MARŠIK, univ.dipl.inž.agr., specialistka za zelišča in ekološko kmetovanje, FADN 02/539 14 17

031 703 617

jozica.kapun-marsik@kgzs-ms.si
mag. Boštjan FERENČAK, univ. dipl. inž. agr., specialist za poljedelstvo in ekološko kmetovanje
02/539 14 35
040 160 303
bostjan.ferencak@kgzs-ms.si
TERENSKA SVETOVALNA SLUŽBA
KSS Enota Murska Sobota
Lokacija: Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon E-pošta
Ervin NOVAK, inž. agr., vodja izpostave Murska Sobota
02/539 14 21 ervin.novak@kgzs-ms.si
031 703 628
Sandra DERVARIČ, mag. varne hrane 02/539 14 21 sandra.dervaric@kgzs-ms.si
031 260 962
Franc ŠKALIČ, inž. agr. 02/539 14 46 franc.skalic@kgzs-ms.si
031 703 639
Martina DOBAJ GOMBOC, mag. kmetijstva
02/539 14 46 martina.gomboc@kgzs-ms.si
Jernej PEČNIK, dipl. var. Projekti, kmetijsko pravo 02/539 14 34 jernej.pecnik@kgzs-ms.si
031 783 437
Alen BOLKOVIČ, mag. agrarne ekonomike,  Projekti 02/539 14 17 alen.bolkovic@kgzs-ms.si
051 388 878
Evgen SEP, univ. dipl. inž. agr. FADN knjigovodstvo 02/539 14 31 evgen.sep@kgzs-ms.si
031 703 633
Robert JELEN, univ. dipl. ekon. Knjigovodstvo na kmetiji 02/539 14 33 robert.jelen@kgzs-ms.si
041 710 932
Ines KOLARIĆ, mag. agrarne ekonomike, Projekti 02/539 14 44 ines.kolaric@kgzs-ms.si
031 679 605
Lokacija: Beltinci, Štefana Kovača 2, 9231 Beltinci, TEL: 02/542 15 04

Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon E-pošta
Jožef CIGAN, univ. dipl. inž. agr. 02/570 14 40 jozef.cigan@kgzs-ms.si
031 703 616
Daniel PUHAN, inž. agr. 031 703 631 daniel.puhan@kgzs-ms.si
Ana PETROVIČ, univ. dipl. inž. agr. koordinatorka za dom, družino in dopolnilne dejavnosti 031 703 630 ana.petrovic@kgzs-ms.si
Boštjan LAMPE, mag. agrarne ekonomike 02/572 12 50 bostjan.lampe@kgzs-ms.si
041 921 868
Lokacija: Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 40d, 9203 Petrovci, TEL: 02/556 91 15

Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon  E-pošta
Karel HARI, univ. dipl. inž. kmet. specialist za travništvo, naravovarstvene vsebine in ekološko kmetovanje 031 703 621 karel.hari@kgzs-ms.si
Franc BENCAK, dipl. inž. agr. 031 703 614 franc.bencak@kgzs-ms.si
Marija FEHER, dipl. inž. agr. 02 544 90 52 marika.feher@kgzs-ms.si
TOR in ČET 031 703 618
Lokacija: Cankova, Cankova 35, 9261 Cankova

Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon E-pošta
Branko KORNHAUSER, univ. dipl. inž. agr. 02/540 13 91
031 703 623
branko.kornhauser@kgzs-ms.si
Slavko KRPIČ, inž. agr. 02/540 13 51 slavko.krpic@kgzs-ms.si
031 703 624
KSS Enota Gornja Radgona
Lokacija: Gornja Radgona, Partizanska 23, 9250 Gornja Radgona

Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon E-pošta
Uroš FIŠINGER, dipl. inž. kmet., 02/565 10 55 uros.fisinger@kgzs-ms.si
vodja izpostave Gornja Radgona 031 703 634
Sonja BERTALANIČ, mag. varne hrane, ekološko kmetovanje, projekti 031 809 257 sonja.bertalanic@kgzs-ms.si
Metka MARINIČ, univ. dipl. inž. agr., svetovalka za dom, družino in dopolnilne dejavnosti 02/562 17 00 metka.marinic@kgzs-ms.si
031 703 627
Ana ROŽMAN, dipl. inž. kmet. 041 464 213 ana.rozman@kgzs-ms.si
Janja POSL KOROŠEC, mag. kmetijstva 02 568 10 76 janja.posl-korosec@kgzs-ms.si
041 464 212
KSS Enota Ljutomer
Lokacija: Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, 

Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon E-pošta
Mirjana LIPAJ, univ. dipl. inž. kmet., vodja izpostave Ljutomer 02/588 81 43; 031 703 622 mirjana.lipaj@kgzs-ms.si
Frančiška LEBARIČ, dipl. inž. agr., svetovalka za dom, družino in dopolnilne dejavnosti 02/584 98 61; 031 703 626 francka.lebaric@kgzs-ms.si
Marjana SOVIČ, univ. dipl. inž. agr. 02/584 98 60; 031 703 636 marjana.sovic@kgzs-ms.si
Filip VAKAJ, dipl. inž. agr. 02/588 81 44; 041 488 203 filip.vakaj@kgzs-ms.si
KSS Enota Lendava
Lokacija: Lendava, Kranjčeva 22, 9220 Lendava

Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon E-pošta
Marija FEHER, dipl. inž. agr., svetovalka za dom, družino in dopolnilne dejavnosti, vodja izpostave Lendava 02/575 19 40 marika.feher@kgzs-ms.si
031 703 618
Andrej GROF, inž. agr. 02/575 19 35 andrej.grof@kgzs-ms.si
031 703 620