DIREKTOR
dr. Stanislav Kapun
Telefon: 02/539 14 10
Mobilni telefon: 031 703 603
e-pošta: stanko.kapun@kgzs-ms.si
.
TAJNIŠTVO
Naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02/539 14 10
Fax: 02/521 14 91
e-pošta:tajnistvo@kgzs-ms.si
 .
SPECIALISTIČNA SVETOVALNA SLUŽBA
Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon E-pošta
Metka BARBARIČ, univ. dipl. inž. kmet., specialistka za poljedelstvo, vodja oddelka 02/539 14 37 metka.barbaric@kgzs-ms.si
031 703 601
Zita FLISAR NOVAK, univ. dipl. inž. agr., specialistka za poljedelstvo 02/539 14 20 zita.flisar-novak@kgzs-ms.si
031 703 602
dr. Stanislav KAPUN, univ. dipl. inž. kmet., specialist za travništvo in pridelovanje krme 02/539 14 12 stanko.kapun@kgzs-ms.si
031 703 603
Ernest NOVAK, univ. dipl. inž. agr., specialist za vinogradništvo, sadjarstvo in vinarstvo 02/539 14 35 ernest.novak@kgzs-ms.si
031 703 607
Miran TORIČ, univ. dipl. inž. agr., specialist za vinogradništvo in sadjarstvo 02/539 14 35 miran.toric@kgzs-ms.si
031 703 608
Janez LEBAR, univ. dipl. inž. zoot., specialist za govedorejo in drobnico 02/539 14 31 janez.lebar@kgzs-ms.si
031 703 604
mag. Branko BELEC, dr. vet. med., specialist za prašičerejo 02/543 10 18 branko.belec@kgzs-ms.si
031 703 611
mag. Sašo SEVER, univ. dipl. inž. zoot., specialist za prašičerejo 02/539 14 18 saso.sever@kgzs-ms.si
031 703 609
Damjan JERIČ, univ. dipl. inž. kmet., specialist za agrarno ekonomiko 02/539 14 36 damjan.jeric@kgzs-ms.si
031 703 612
Simon SEČI, univ. dipl. inž. kmet., specialist za razvoj podeželja 02/539 14 42 simon.seci@kgzs-ms.si
041 208 236
Breda VIČAR, univ.dipl.inž.kmet., specialistka za zelenjadarstvo 02/539 14 22 breda.vicar@kgzs-ms.si
041 549 257
Jožica KAPUN MARŠIK, univ.dipl.inž.agr., specialistka za zelišča 02/539 14 17

031 703 617

jozica.kapun-marsik@kgzs-ms.si
TERENSKA SVETOVALNA SLUŽBA
KSS Enota Murska Sobota
Lokacija: Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon E-pošta
Sandi PLOHL, univ. dipl. inž. agr. 02/539 14 46 sandi.plohl@kgzs-ms.si
031 868 674
Franc ŠKALIČ, inž. agr. 02/539 14 46 franc.skalic@kgzs-ms.si
031 703 639
Sandra DERVARIČ, mag. varne hrane 02/539 14 21 sandra.dervaric@kgzs-ms.si
031 260 962
Ervin NOVAK, inž agr. 02/539 14 21 ervin.novak@kgzs-ms.si
031 703 628
Jernej PEČNIK, dipl.var. Projekti, kmetijsko pravo 02/539 14 34 jernej.pecnik@kgzs-ms.si
031 783 437
Alen BOLKOVIČ, dipl. inž agr. ekon. Projekti 02/539 14 17 alen.bolkovic@kgzs-ms.si
051 388 878
Andreja HORVAT, univ.dipl.ekon. Knjigovodstvo na kmetiji 02/539 14 33 andreja.horvat@kgzs-ms.si
Evgen SEP, univ. dipl. inž. agr. FADN knjigovodstvo 02/539 14 31 evgen.sep@kgzs-ms.si
031 703 633
Robert JELEN, univ.dipl.ekon. Knjigovodstvo na kmetiji 02/539 14 44 robert.jelen@kgzs-ms.si
031 679 705
Ines KOLARIĆ, mag. agrarne ekonomike, Projekti 02/539 14 44 ines.kolaric@kgzs-ms.si
031 679 605
Lokacija: Beltinci, Štefana Kovača 2, 9231 Beltinci, TEL: 02/542 15 04

Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon E-pošta
Jožef CIGAN, univ.dipl. inž. agr. 02/570 14 40 jozef.cigan@kgzs-ms.si
031 703 616
Daniel PUHAN, inž. agr. 031 703 631 daniel.puhan@kgzs-ms.si
Ana PETROVIČ, univ.dipl.inž.agr. koordinatorka za dom, družino in dopolnilne dejavnosti 031 703 630 ana.petrovic@kgzs-ms.si
Boštjan LAMPE, mag. agrarne ekonomike 02/572 12 50 bostjan.lampe@kgzs-ms.si
041 921 868
Lokacija: Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 40d, 9203 Petrovci, TEL: 02/556 91 15

Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon  E-pošta
Karel HARI, univ. dipl. inž. kmet. vodja izpostave Murska Sobota 031 703 621 karel.hari@kgzs-ms.si
Franc BENCAK, dipl. inž. agr. 031 703 614 franc.bencak@kgzs-ms.si
Marija FEHER, dipl.inž. agr. 02 544 90 52 marika.feher@kgzs-ms.si
TOR in ČET 031 703 618
Lokacija: Cankova, Cankova 35, 9261 Cankova

Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon E-pošta
Branko KORNHAUSER, univ.dipl.inž.agr. 02/540 13 91
031 703 623
branko.kornhauser@kgzs-ms.si
Slavko KRPIČ, inž. agr. 02/540 13 51 slavko.krpic@kgzs-ms.si
031 703 624
KSS Enota Gornja Radgona
Lokacija: Gornja Radgona, Partizanska 23, 9250 Gornja Radgona

Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon E-pošta
Uroš FIŠINGER, dipl. inž. kmet., 02/565 10 55 uros.fisinger@kgzs-ms.si
vodja izpostave Gornja Radgona 031 703 634
Alojz TOPOLOVEC, inž. agr. 02/569 81 36 alojz.topolovec@kgzs-ms.si
koordinator za ekološko kmetovanje 031 703 640
Sonja BERTALANIČ, mag. varne hrane, ekološko kmetovanje, projekti 031 809 257 sonja.bertalanic@kgzs-ms.si
Metka MARINIČ, univ. dipl. inž. agr., svetovalka za dom, družino in dopolnilne dejavnosti 02/562 17 00 metka.marinic@kgzs-ms.si
031 703 627
KSS Enota Ljutomer
Lokacija: Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, TEL: 02/588 81 44

Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon E-pošta
Marjana SOVIČ, univ. dipl. inž. agr., vodja izpostave Ljutomer 031 703 636 marjana.sovic@kgzs-ms.si
Frančiška LEBARIČ, dipl. inž. agr., svetovalka za dom, družino in dopolnilne dejavnosti 031 703 626 francka.lebaric@kgzs-ms.si
Alojz ŠTUHEC, dipl. inž. agr. hort.

Mirjana LIPAJ,           univ. dipl. inž.kmet.

031 703 619

031 703 622

alojz.stuhec@kgzs-ms.si

mirjana.lipaj@kgzs-ms.si

KSS Enota Lendava
Lokacija: Lendava, Kranjčeva 22, 9220 Lendava

Uradne ure: 8.00 – 10.00

Svetovalec Telefon E-pošta
Marija FEHER, dipl.inž. agr.,svetovalka za dom, družino in dopolnilne dejavnosti, vodja izpostave Lendava 02/575 19 40 marika.feher@kgzs-ms.si
031 703 618
Andrej GROF, inž. agr. 02/575 19 35 andrej.grof@kgzs-ms.si
031 703 620