Priporočljiv dnevni odvzem silaže v poletnem času

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

DNEVNI ODVZEM SILAŽE JE ODVISEN :

  1. OD VRSTE SILOSA
  2. OD DIMENZIJ SILOSA
  3. OD VRSTE SILAŽE
  4. OD VRSTE IN KATEGORIJE DOMAČIH ŽIVALI
  5. OD DNEVNEGA OBROKA
  6. OD LETNEGA ČASA

Zaradi velikih problemov s somatskimi celicami želim opozoriti na nekatere nepravilnosti, ki se dogajajo na govedorejskih kmetijah usmerjenih v prirejo mleka.

PRIPOROČLJIV DNEVNI ODVZEM SILAŽE JE DEBELINE 20 cm poleti in 10 cm POZIMI

V KORITASTEM SILOSU RAČUNAMO :  V =  š · v · d

Primer :

Koritasti silos širine 4,00 m in višine 2,00 m

Priporočljiv odvzem : 4,00m · 2,00m · 0,2 m = 1,60 m³

V praksi to predstavlja 840 kg travne silaže ali 1080 kg koruzne silaže, odvisno je od vsebnosti suhe snovi. Računam, da krava molznica dnevno zaužije od 30 do 40 kg silaže, torej je dnevnega odvzema dovolj za cca 30 krav molznic.

V OKROGLEM STOLPNEM SILOSU PA RAČUNAMO : V = Π·r²·d

Primer :

Okrogli stolpni silos premera 3,0 m

Priporočljiv dnevni odvzem silaže : Π·r²·d = 3,14·1,5² m²·0,1 m =  0,7 m³

Zaradi različne mase silaže je od vrste silaže odvisna količina dnevnega odvzema.

Travna silaža s 33 % SS tehta od 500 do 550 kg /m³,

Koruzna silaža v voščeni zrelosti pa tehta od 650 do 700 kg / m³ .

Odvzem v okroglih balah je težko izračunati, če bale ne porabimo cele.

Različna vrsta in kategorija domačih živali zauživa različne vrste silaže v različnih količinah. Npr. krava molznica lahko dnevno zaužije od 30 do 40 kg silaže. 50 % je lahko travne silaže, 50 % pa koruzne. Predvsem uvele silaže z visoko vsebnostjo surove vlaknine prežvekovalci zaužijejo v manjših količinah. Možne so pa druge kombinacije.

Goveji pitanec glede na težo lahko zaužije od 5 pa do 25 kg silaže. Za intenzivno pitanje bikov uporabljamo predvsem koruzno silažo in silirano koruzno zrnje.

Od letnega časa je odvisna naknadna fermentacija. Predvsem v vročih dnevih bo prišlo hitreje do kvarjenja silaže pri neustreznem odvzemu. Za razvoj enterobakterij, kvasovk in plesni z neustreznim odvzemom zagotovimo optimalne pogoje za njihovo rast in razmnoževanje :

  • Škrob in sladkorje – hrano
  • Vlago ( predvsem če siliramo po priporočilih 30 do 40 % sušine)
  • Toploto – sorazmerno visoka spomladanska in poletna temperatura
  • Prisotnost kisika – zraka, če silažni kup zrahljamo in omogočimo vdor zraka.

Pri upoštevanju vsega naštetega in ostri rezi silaže, ki ostane v kupu in vsekakor pokrivanju s folijo po odvzemu silaže, se bomo izognili naknadni fermentaciji. Kot sem že omenil bodimo natančni, kajti rast in razvoj nezaželenih mikroorganizmov je eksplozivna in pri prireji mleka povzroča veliko problemov.

Pozimi pri nizkih temperaturah je silaža bolj stabilna tudi pri premajhnem odvzemu.

                                                                                    Sestavil : Janez Lebar un.dipl.inž.zoot.                                                                  

print