Procesni in materialni roki v upravnih zadevah ostajajo prekinjeni

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vlada je dne 14. maja 2020 na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, ki je bila razglašena 12. marca 2020. Odlok je začel veljati 15. 5. 2020, uporabljati pa se začne 31. maja. Vendar pa preklic epidemije ne vpliva na Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ).

Več na povezavi do novice MKGP.

Pripravil: Simon Seči

print