Procesni in materialni roki v upravnih zadevah so prekinjeni

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Roki se v skladu z ZZUSUDJZ podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od prenehanja veljavnosti ukrepov po tem zakonu.

V soboto, 28. 3. 2020, je bil v Uradnem listu RS št. 36/2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ). Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi, v nedeljo 29.3.2020.

Med drugim ZZUSUDJZ v 6. členu določa, da procesni in materialni roki v upravnih zadevah, razen v primerih iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona (t.i. »nujne zadeve«), ne tečejo (so prekinjeni). V skladu z ZZUSUDJZ se vsi materialni roki v upravnih zadevah podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od prenehanja veljavnosti ukrepov po tem zakonu in aktih, sprejetih na njegovi podlagi.

Ukrepi veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, najdlje pa veljajo do 1. 7. 2020.

Povezava: https://www.gov.si/novice/2020-03-31-procesni-in-materialni-roki-v-upravnih-zadevah-so-prekinjeni/

Pripravil: Simon Seči

print