Prodaja zelišč v Avstriji

JernejAktualno, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Prodaja zelišč in izdelkov iz zelišč v Sloveniji je bolj ali manj prepuščena iznajdljivosti posameznikov. Zato je člane društva pridelovalcev in predelovalcev zdravilnih rastlin Arnika zanimalo kako poteka prodaja zelišč v sosednji Avstriji. Organizirali smo strokovno ekskurzijo in si ogledali nekaj dobrih praks prodaje zelišč.
Zadrugo Bergkrauter so leta 1986 ustanovili kmetje iz okrožja Mülkreis  v kraju Sarleinsbach. Takrat so ugotovili, da male kmetije samo z živinorejo ne bodo preživele in so zato želeli delati nekaj, kar bo omogočilo kmetijam preživetje. V začetku se je združilo 21. kmetij, ki so se odločile za ekološko pridelavo in prodajo zelišč. Odločili so se, da bodo pridelovali ekološka živila najvišje kakovosti v regiji Zgornja Avstrija. Ko je začela zadruga rasti in so se jim pridružili še drugi kmetje, so sedež prenesli v Hirscabach. Danes je na zadrugi 45 zaposlenih, ki skrbijo za prodajo pridelkov članov zadruge, ki zelišča pridelujejo na  125 ha in povprečju skupaj pridelajo 240 t suhih zelišč. Pozimi zaposleni organizirajo sestanke z kmetijami, kjer se dogovorijo o delu za prihodnje leto. Določijo kaj in kdo bo prideloval katero zelišče ter sklenejo pogodbe za novo pridelovalno sezono. Pozimi zadruga tudi organizira izobraževanja za kmete iz področja tehnologij pridelave zelišč.
Spomladi kmetje pripravijo polja za setev in saditev ter sami poskrbijo za vzgojo sadik. Poskrbeti morajo, da mladih rastlinic ne preraste plevel. Zato posevke okopavajo ročno ali pa strojno s česali. Ko pride čas za spravilo pridelke pospravijo in posušijo. Cvetove pobirajo ročno, zeli pa pospravijo strojno. Za kvaliteten pridelek ne sme od spravila do sušenja pretečti več kot 2 uri. Sušenje traja približno 24 ur pri temperaturi okrog 40 oC do 10% vsebnosti vlage. Posušena zelišča kmetje pakirajo v polietilenske vreče, da ne izgubijo arome in jih do prodaje skladiščijo v lastnem skladišču.
Preden zadruga odkupi surovino od kmeta opravijo kontrolo kvalitete in senzorično analizo. Pri kemični analizi ugotavljajo prisotnost pesticidov, saj teh v ekoloških živilih ne sme biti nič prisotnih. Šele nato lahko kmet pripelje pridelek v skladišče zadruge. Zadruga del surovin proda kot surovino del pa predela v lastne izdelke. Njihovi produkti, ki jih prodajajo pod lastno blagovno znamko so zeliščni in sadni čaji, začimbe in začimbne mešanice, sokovi, sirupi, med in aromatiziran sladkor, čokolada z dodatki zelišč in sadja, zeliščne kopeli, zelišne blazine, darilni paketi,… Še vedno pa razvijajo nove proizvode, saj se prilagajajo željam kupcev. Tudi zato še vedno rastejo. Potrebe po surovinah pa so vedno večje in morajo iskati vedno nove proizvajalce, ki so pripravljeni za njih pridelovati zelišča.
Podjetje Sonnentor je ustanovil Johanes Gutman, ker je želel živeti in delati v okrožju Waldviertel in pomagati kmetijam preživeti. Želel je prodajati zelišča in začimbe pridelane na ekološki način. V začetku je uspel pridobiti tri kmete, ki so za njega pridelovali in sušili zelišča. Ta je nato sam prodajal po različnih sejmih. Ko je posel rastel je v vasi Sprögnitz, kjer je še danes sedež podjetja, kupil staro kmetijo in jo prenovil in dozidal proizvodne hale. Danes ima podjetje Sonnentor 328 zaposlenih, po pogodbah pa za njih  prideluje različne ekološke pridelke 220 kmetov na več kot 1000ha površin. Svoje kooperante iščejo po vsem svetu saj želijo čim več kupiti direktno od kmeta. Tako dobi kmet bolj pošteno plačilo, oni pa imajo zagotovilo, da je kmet pridelal pridelek po njihovih zahtevah. Zahtevajo, da je pridelek 100% ekološki. Zato pred odkupom opravijo alize in ga šele nato prevzamejo v skladišče. Nato surovino predelajo v različne izdelke. Imajo okrog 900 različnih izdelkov, ki so pakirani v biorazgradljivo embalažo. Svoje izdelke prodajajo po vsem svetu. Ker zagotavljajo visoko kvaliteto proizvodov imajo vedno večje povpraševanje po nih.
Bio zeliščna kmetija Zemanek leži v vasi Pöllau. Tu Wolfgang Zemanek na 2ha prideluje zelišča in dišavnice, ki jih potrebuje za svojo predelavo, na 1 ha po pogodbi prideluje zelišča za Sonnetor, na 1 ha pa je površina v prahi. Zemljo obdeluje večinoma ročno. Ko pride čas spravila cvetoča zelišča pobere ročno, ostala npr. poprovo meto pa pokosi z prirejeno kosilnico. Zelišča posuši v lastni sušilnici. Iz zelišč izdeluje čaje, začimbne mešanice, sirupe, zeliščno sol in posušene cvetne liste za dekoracije. Izdelke prodaja v lastni trgovini v vasi in na stojnici po različnih sejmih doma in v tujini.
Tako je tudi v Avstriji pridelava in prodaja zelišč prepuščena kmetom. Želja po preživetju na kmetijah je kmete prisilila k združitvi v zadruge ali pa v izdelavo in prodajo lastnih izdelkov. Kmetije ne posedujejo dragih strojev za pridelavo zelišč. Uporabljajo predelane stare traktorje in kombajne, ki so prilagojeni njihovim potrebam. Saj kot pravijo, stari stroj več ne stane nič, z njim je možno samo še služiti, saj služi svojemu namenu.

Jožica Kapun Maršik, univ.dipl.inž.agr.
specialistka za zeliščarstvo,
KGZS-Zavod Murska Sobota

Natisni