Evropa investira v podeželje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali, aktivnosti obveznega usposabljanja pri izvajanju ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP), aktivnosti usposabljanja za izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje in aktivnosti izdelave kataloga stroškov.

Priprava novih programov Dobrobiti živali, posodobitev programov DŽ, pregled gospodarstev in priprava izjave zootehnika na področju prašičereje za leto 2022

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2014-2020, za operacijo DŽ – prašiči, za operacijo DŽ – govedo in operacijo DŽ – drobnica, za leto 2020

JN 430-59/2019 »Izvedba rednega usposabljanja za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, za leti 2019 in 2020« v letu 2020

Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Redno usposabljanje za ukrep KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014-2020 za leti 2019 in 2020

Redno usposabljanje za ukrep KOPOP iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2018

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018

Individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP

Individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK

Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za tista KMG, ki so se v kontrolo ekološkega kmetovanja prvič vključila v letu 2017 ali 2018

Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2017

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2017

Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017

Katalog strškov