Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru
Vodja projekta: Prof. dr. Stanislav Tojnko (stanislav.tojnko@um.si)
Projektni partnerji:
Univerza v Ljubljani
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Kmetijski inštitut Slovenije
Kmetijsko gozdarska zadruga Sava z.o.o.
MIROSAN d.o.o.
EVROSAD d.o.o. Krško
Mohor Holešek
KARLOVČEK d.o.o.
Kmetija Novak
Kmetija Juhart
Kmetija Šušterič


Kratek opis projekta:


V demonstracijsko poskusnih nasadih bomo združili vse v zadnjih letih preskušane pridelovalne tehnike za doseganje naslednjega ključnega cilja: trajnostna in svetovno konkurenčna pridelava prvovrstnih slovenskih jabolk, pridelanih s sintezo tehnoloških ukrepov za zmanjševanje obremenitev okolja, zmanjševanje pridelovalnih tveganj zaradi podnebnih sprememb, doseganje najvišjih trženjskih standardov in zadovoljevanje pričakovanj najzahtevnejših kupcev.


Trajanje projekta: 23.11.2019 – 22.12.2022

Povezave: