Raziskovalna študija o pojavnosti pljučnic v intenzivnih in prostih rejah prašičev – vabilo k sodelovanju

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Na Veterinarski Fakulteti UL želijo opraviti raziskovalno študijo o pojavnosti pljučnic v intenzivnih in prostih rejah prašičev. Študija bo prva te vrste v Sloveniji.

V študijo bodo vključili poginule prašiče iz intenzivnih (zaprtih) in prostih rej po celotni Sloveniji, stare od 6 do 25 tednov. Z rezultati raziskave bodo pridobili pomembne podatke, ki bodo v pomoč tudi rejcem pri zmanjševanju ekonomskih izgub v rejah, izboljšanju dobrobiti prašičev in pri načrtovanju preventivnih programov cepljenj v slovenskih rejah prašičev. Vsem rejcem, ki bodo sodelovali v raziskavi, bodo posredovali brezplačno informacijo o vzroku pogina prašiča, ki so ga oddali v raziskavo.

Dopis za rejce z informacijo, kako lahko v raziskavi sodelujejo.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Pripravil: mag. Aleš Horvat

print