Razpisa za nadomestilo škode (požar, strela) ter za finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo

Alen BolkovičAktualno

Spoštovani!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da je v petek, 6. maja 2022, v Uradnem listu RS, objavilo dva javna razpisa, in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2022 za katerega je namenjenih do 15.000 evrov in Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2022, za katerega je namenjenih do 100.000 evrov.

Predmet podpore javnih razpisov je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

Dodatne informacije

Pripravil: Simon Seči

 

 

print