Razširjanje rezultatov projekta na dnevu prašičerejcev 3.2.2022

JernejMednarodni projekti

 

V sklopu dneva KGZS Zavoda Ptuj je potekalo na Zoom-u razširjanje rezultatov projekta na dnevu prašičerejcev v četrtek, 3. februarja 2022. Prof. dr. Meta Čandek-Potokar s Kmetijskega inštituta Slovenije je izvedla strokovno predavanje »EIP Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti – modelni primeri« In Damjan Jerič s Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota »Ekonomičnost reje prašičev pitancev na višjo težo«.

print