Resarji na paradižniku in papriki v zaščitenih prostorih

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

V zaščitenih prostorih se v nekaterih nasadih paprike in paradižnika pojavljajo resarji. Priporočamo, da skrbno pregledate nasade. V papriki in paradižniku lahko resarji poleg direktne škode s sesanjem povzročijo škodo tudi s prenašanjem virusov. Odrasli resarji (z resastimi krili) in nekrilate ličinke se nahajajo na listih in/ali v cvetovih. Za ugotavljanje številčnosti resarjev lahko uporabljate modre lepljive plošče, ki jih namestite na višino 20 cm nad rastlinami.

Ukrepi varstva

Zmanjšanje populacije resarjev je možno z ukrepi rastlinske higiene, z biotičnim in kemijskim varstvom.

Za varstvo pred resarji v rastlinjakih je pomembno zatiranje plevelov (navadna zvezdica) na katerih se škodljivec ohranja. Populacijo resarjev lahko zmanjšajo njihovi naravni sovražniki, kot so npr. navadna tenčičarica (Chrysoperla carnea), plenilska pršica (Neoseiulus cucumersis), entomopatogene ogorčice (Steinernema feltiae), cvetna plenilka (Orius majusculus). Naravni sovražniki so lahko v rastlinjakih prisotni, vendar običajno niso dovolj učinkoviti in ne morejo pravočasno preprečiti prenosa virusnih obolenj. Za zagotavljanje zadostnega števila lahko naravne sovražnike v rastlinjake tudi vnašamo. Pri biotičnem varstvu pred resarji smo v poskusih in kasneje tudi v praksi dosegli dobre rezultate z vnosi plenilske pršice Neeoseiulus cucumeris (npr. v trgovskem pripravku Thripex). Omenjene roparske pršice so aktivne pri temperaturi vsaj 18 °C in pri 65 % zračni vlagi. Če je nočna temperatura nižja od 12 °C, preidejo pršice v diapavzo (mirovanje). Če izvajamo biotično varstvo s plenilskimi pršicami za varstvo pred resarji ne smemo uporabljati fitofarmacevtskih sredstev. Za biotično varstvo pred cvetličnimi resarji lahko uporabljate tudi entomopatogene ogorčice Steinernema feltiae in S. carpocapsasae (pripravek Nemasys GROW YOUR OWN).

V kolikor se boste odločili za varstvo paprike in paradižnika v zaščitenih prostorih pred resarji z insekticidi lahko uporabite enega od naslednjih pripravkov: Actara 25 WG (samo za tretiranje sadik v platojih), Laser 240 SC, Laser plus,  Kohinor SL 200, Naturalis, Biotip floral, Neemazal T/S, Vertimec pro in v papriki Requiem prime (ni reg. v paradižniku).

Pripravila: Breda Vičar

print