Sestanek projekte skupine 30.6.2020

JernejMednarodni projekti

V okviru projekta Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti je 30. 6. 2020 v Markišavcih potekal sestanek projektne skupine.
Partnerji so se seznanili z izvajanjem projekta ter načrtovali aktivnosti za prihodnje obdobje. Sledila je predstavitev in ogled podjetja Kodila, d. o. o.

print