Škodljivci na poru

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

POROVA ZAVRTALKA

Na poru opažamo poškodbe po dopolnilnem hranjenju porove zavrtalke. Samice porove zavrtalke  z ostrim leglom zabadajo v povrhnjico listov čebulnic in nato iz nastale rane posesajo sok. V  nastalo jamico vdre zrak, zato je poškodba videti kot drobna srebrna do bela pegica. Ena samica napravi niz vbodov, ki so razporejeni v vrsti (slika 1).

Slika 1: Poškodbe po dopolnilnem hranjenju porove zavrtalke

Ti vbodi sami po sebi ne pomenijo škode. Škodo na poru povzročajo ličinke porove zavrtalke, ki jih imenujemo žerke. Žerke so umazano bele barve, brez glave in nog. V dolžino merijo 5-8 mm.

Posevke pora lahko zavarujete tako, da jih prekrijete s protiinsektnimi gosto tkanimi mrežami ali z vlaknastimi prekrivkami. S pokrivanjem posevkov preprečite muhi nalet na rastline in odlaganje jajčec. Zaščitne prekrivke uporabite pred ali vsaj na začetku leta muhe in posevke odkrijte šele po končanem letu muhe. V poru za varstvo pred porovo zavrtalko nimamo registriranih insekticidov.

LILIJEVLKA

Na nekaterih nasadih pora opažamo tudi odrasle hrošče živordeče barve (slika 2). Hrošče lilijevke lahko na poru opažamo že od spomladi. Škodo povzročajo z objedanjem listov odrasli hrošči in ličinke. Lilijevke običajno na poru ne povzročijo gospodarske škode, zato zatiralni ukrepi zanje niso predvideni. Na manjših površinah lahko lilijevko ročno odstranimo z listov.

Slika 2: Lilijevka

Pripravila: Breda Vičar

print