Škodljivci v kapusnicah in v čebuli

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Škodljivci v kapusnicah

V kapusnicah se ponekod intenzivneje pojavlja kapusov ščitkar. Ta škodljivec ima letno 4-5 rodov.  Odrasel ščitkar -metuljček je velik do 2 mm in ima na sprednjih krilcih rjave lise (po teh se razlikuje od rastlinjakovega ščitkarja) . Odrasle ščitkarje najpogosteje najdemo na spodnji strani listov kapusnic. Odrasle ličinke kapusovega ščitkarja so rjavkaste in prisesane na liste s spodnje strani. Ščitkarji (tako odrasli osebki kot tudi ličinke) povzročajo direktno škodo s sesanjem. Škoda na kapusnicah pa lahko nastane predvsem zaradi pojava glivic sajavosti, ki onesnažijo pridelek. Ščitkarji podobno kot listne uši intenzivno izločajo medeno roso, na katero se naselijo glivice sajavosti.  Zatiranje kapusovega ščitkarja je zelo težavno. Zatiranje bi morali opraviti kmalu po tem, ko opazimo prve osebke. Sicer pa kapusov ščitkar na zelju, ki je najbolj razširjena kapusnica pri nas v letih ko se je pojavil ni naredil večje škode, več škode lahko naredi na ostalih kapusnicah. Za varstvo pred kapusovim ščitkarjem lahko uporabite: v brokoliju, cvetači, ohrovtu, zelju, kolerabici Movento SC 100, v zelju, brstičnem ohrovtu, redkvici Karate Zeon 5 CS, v brokolijuin cvetači Naturalis, v zelju in ohrovtu Neemazal T/S in v kolerabici Raptol koncentrat.

Na kapusnicah ponekod opažamo prisotnost večjega števila gosenic belinov (kapusnega, repnega), ki so trenutno še v zgodnjih razvojnih stadijih. Gosenice metuljev kapusovega belina so zelenkasto sive z rumenimi  progami. Pri močnem napadu (to je pri pojavu več kot ene gosenice na eno do dve rastlini)  je potrebno uporabiti insekticide. Večkrat so gosenice prisotne samo na robu parcel, zato je v tem primeru smiselna uporaba insekticidov samo na robu parcel, če so gosenice tudi v notranjosti pa je potrebno tretirati celo parcelo. Za varstvo pred gosenicami belinov lahko uporabite: v zelju in ohrovtu Bulldock EC 25, v vseh kapusnicah Delfin WG, v cvetači, brstičnem ohrovtu, zelju, kolerabi Decis 100 EC, v brokoliju, ohrovtu in zelju Fastac 100 EC, v zelju in brstičnem ohrovtu, reddkvici Karate Zeon 5 CS, v zelju, cvetači, brokoliju, ohrovtu Karis 10 CS, v zelju, cvetači in brokoliju Affirm, v zelju, ohrovtu, cvetači, brokoliju in kolerabi Coragen.

Škodljivci v čebuli

Število resarjev v čebuli je tako naraslo, da je potrebno izvesti varstvo.  Resarji so majhne do 2 mm žuželke.  Škodo povzročajo ličinke in odrasli resarji s sesanjem sokov. Napadene rastline čebulnic imajo na listih srebrnkaste pegice, ob močnem napadu listi rumenijo in se sušijo.

Za varstvo pred resarji v čebuli lahko uporabite: Laser 240 SCLaser plus ali Karate zeon 5 SC. Pri uporabi insekticidov za varstvo pred resarji je v čebulnicah potrebno škropiti pri velikem tlaku in z večjo količino vode. Obvezno je insekticidu dodajati tudi močilo.

Nevarnost pojava plesni v čebuli

Vremenske razmere so zelo ugodne za pojav čebulne plesni. Priporočamo preventivno varstvo čebule  z enim od naslednjih fungicidov: Armetil MChamane,  Champion 50 WG, Champ formula 2 FLOCuproxat, Penncozeb 75 DG,  Cuprablau Z 35 WP/WG, Ridomil Gold MZ Pepite (uporaba ni dovoljena na VVOI in na območjih iz načrta upravljanje voda- za pridelovalce vključene v KOPOP), Mirador 250 SC,  Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zoxis 250 SC. 

Pripravila: Breda Vičar

print