Škodljive gosenice v kapusnicah in papriki

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Toplo vreme zelo ugaja pojavu in večji škodljivosti ličink moljev, ki še vedno povzročajo škodo v kapusnicah. Pri močnem napadu, to je takrat, ko najdemo povprečno več kot eno goseničico na rastlino je potrebno zatiranje. Zatiranje z insekticidi bo uspešno, če jih bomo uporabili preden se goseničice zarijejo v liste ali glave (pri zelju). Številčnost škodljivca lahko zmanjšamo, če vsako leto ostanke kapusnic globoko zaorjemo. Za varstvo pred kapusovimi molji lahko uporabite enega od naslednjih insekticidov: Affirm (uporablja se lahko na prostem na zelju, brokoliju in cvetači), Agree v kapusnicah, Benevia (v cvetači, brokoliju, zelju, brstičnem ohrovtu) , Coragen* (v cvetači, brokoliju, zelju in ohrovtu), Delfin WG  na kapusnicah;  Fastac 100 EC (v  brokoliju, zelju in ohrovtu),  Karate zeon 5 CS (v brstičnem ohrovtu, cvetači in zelju),  Lepinox plus (v brokoliju, ohrovtu, zelju, kitajskem kapusu), Mimic  v kapusnicah, Neemazal-T/S (na zelju in ohrovtu), Steward (v brstičnem ohrovtu,  brokoliju, cvetači in zelju).

Pridelovalce kapusnic opozarjam tudi na pojav gosenic sovk, predvsem kapusove sovke v kapusnicah, ki sprva  izjedajo liste pozneje se  zavrtajo v glavo (npr. pri zelju). Gosenice je potrebno zatirati preden se zavrtajo v glave. Kritično število je v povprečju ena gosenica na rastlino. Za varstvo pred gosenicami listnih sovk lahko v zelju uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: Affirm ,  Agree WG , Benevia, Coragen*, Delfin  WG, Decis 100 EC, Karate zeon 5 CS, Karis 10 SC, Lepinox Plus, Mimic, Neemazal T/S ali  Steward.

Coragen*- prepovedan na VVOI območjih in območjih iz načrta upravljanja voda za vključene v KOPOP.

Na plodovih paprike lahko naredijo škodo gosenice sovk in gosenice koruzne vešče. Koruzna vešča je polifag in napada preko 250 vrst rastlin, najpogosteje koruzo in papriko. Pri papriki se gosenice zavrtajo v plodove, enako tudi v paradižniku. Gosenice koruzne vešče je treba zatirati preden se zarijejo v plod. Za varstvo pred gosenicami koruzne vešče sta v papriki registrirana za uporabo na prostem Affirm in Karate zeon, za pridelavo v zaščitenih prostorih pa: Affirm, Agree, Delfin in Neemazal -T/S.

Med sovkami je zelo nevarna južna plodovrtka. Samica J plodovrtke lahko odloži od 500 do 3000 jajčec v bližino plodov, cvetov ali popkov. Jajčeca težko odkrijemo. Ličinke – gosenice se zarijejo v plod, tako da jih prav tako težko opazimo. Pri nas ima dva rodova letno. Metulji letajo od maja do oktobra. Škodo povzroča v plodovkah, fižolu in drugih stročnicah, solatnicah, koruzi.

Za varstvo paprike pred gosenicami J plodovrtke pri pridelavi na prostem lahko uporabite Affirm, Lepinox plus, Karate zeon ali Steward, v zaščitenih prostorih pa: Agree, Affirm, Alverde, Delfin, Lepinox plus ali  Neemazal -T/S.

Pripravila: Breda Vičar

Viri:

https://www.ivr.si/skodljivec/juzna-plodovrtka-2/

https://agrobaseapp.com/slovenia/pest/juzna-plodovrtka

 

Natisni