Slovestnost na družinski kmetiji Bračko iz Lastomercev

JernejAktualno

V petek 17.11.2017 je na družinski kmetiji Bračko v Lastomercih potekala krajša slovestnost. Minister mag. Dejan Židan in direktor KGZS – ZAVOD MS Franc Režonja sta s simbolično predajo zvonca kravi Šariki obeležila dosežek kmetije Bračko. Krava Šarika je namreč v sedmi laktaciji presegla mejo sto tisoč kilogramov mleka v življenjski proizvodnji.

Delo govedorejcev je usmerjeno k doseganju optimalnega dohodka. Zato rejci in strokovne službe stremimo k izboljšanju konstitucij živali in lastnosti plodnosti, ki posredno vodijo v izboljšanje zdravstvenega stanja in dolgoživosti krav v čredi. Selekcijski cilj v lisasti pasmi je doseči vsaj 4 laktacije pri živalih usmerjenih v mlečno proizvodnjo in najmanj 6 laktacij v kombinirani usmeritvi meso-mleko. Da smo na pravi poti k doseganju tega cilja dokazuje vedno več živali, ki v svoji življenjski proizvodnji presegajo mejo 100.000 kilogramov mleka. V Slovenji  je doslej bilo 6 takih živali lisaste pasme, od tega 4 v Pomurju. Letos se jim pridružuje krava ŠARIKA iz reje Damjana Bračka iz Lastomercev, napovedujeta pa se vsaj še dve živali.

Naselje Lastomerci se razprostira po pobočjih Radgonskih goric, med Spodnjo Ščavnico in Ivanjševci ob Ščavnici. V okolici prevladujejo njive, sadovnjaki in manjši vinogradi. Na osojni strani nad Satlerjevo grabo uspeva gozd. Dolina reke Ščavnice je na območju vasi meliorirana in spremenjena v uporabne kmetijske površine. Leži na nadmorski višini 265 metrov in spada v občino Gornja Radgona. Povprečna letna količina padavin je 850 mm, kar ugodno vpliva na rast travinja in žitaric, ki so glavni vir osnovne krme za govedo.

Kmetija Bračko, ki jo je od očeta Jožeta prevzel mladi gospodar Damjan, ima dolgo in bogato govedorejsko tradicijo. Ta sega v daljne leto 1878, ko so predniki na takratni majhni kmetiji začeli rediti govedo. S časom se je obseg kmetije povečeval, raslo pa je tudi število živali. Hlevi so postali premajhni, zato so jih leta 1996 dogradili, leta 2014 pa so s pomočjo razpisa za mlade kmete postavili sodoben hlev za rejo molznic, vzrejo plemenskih telic in pitanje bikov. Kmetija danes obsega 73 ha, od tega 20 ha kvalitetnega naravnega travinja, na ostalih površinah pa pridelujejo ječmen, pšenico in koruzo. Sami pridelajo dovolj kakovostne osnovne krme za  svojo čredo.

Na kmetiji trenutno redijo 163 živali vseh kategorij, saj ima kmetija zaključeno proizvodnjo. Od tega je 71 krav molznic, 19 bikov pitancev, ostalo pa so mlade plemenske živali za remont črede. Na kmetijo so v letu 2016 s povprečnim številom 64 molznic proizvedli v celotni laktaciji 9.307 kg mleka po molznici s 4,27% mlečne masti in 3,52% beljakovin. V standardni laktaciji, v 305. dnevih pa je bilo proizvedeno 8.349 kg mleka s 4,28% mlečne maščobe in 3,50 % beljakovin.

Prehrana živali temelji na obroku TMR mešanice za 25 litrov mleka, in ga sestavlja 40% koruzna silaža in 60% travna silaža z dodatkom sena in slame, mineralno-vitaminske mešanice in soli. Živalim z višjo proizvodnjo dodajajo močno krmo, ki o sestavlja K19 in doma pridelana krmila z dodatkom soje in melaso kot vezalcem.

Krava ŠARIKA je bila rojena 23. decembra 2005. leta in je stara 11 let in 10 mesecev.  Je potomka slovenskega bika Hektarja in matere Špice. Do danes  je povrgla 5 ženskih in 3 moška teleta, v svojem življenjskem obdobju pa namolzla 104.233 kilogramov mleka. Povprečno je v laktaciji namolzla 10.876 kg mleka  oziroma 30,87 kg na dan v dobi prirerje. Šarika je dosegla najvišjo proizvodnjo v 7. laktaciji: 14.724 kg mleka, 626 kg mlečnih maščob (4,25 %) in 505 kg beljakovin (3,43%).

Za vrhunske dosežke rejcu Damjanu Bračku in prejšnjemu gospodarju Jožetu Bračku podeljujemo priznanje in želimo, da bi dosegel še več podobnih rezultatov.

Pripravil: mag. Aleš Horvat

Natisni