Sporočanje staleža prašičev za ukrep dobrobit živali v mesecu januarju 2021

JernejNujna obvestila

Dne 4.1.2021 smo s strani MKGP prejeli informacijo glede sporočanja staleža prašičev za ukrep DŽ v januarju 2021. Uredba DŽ za 2021 bo določala obdobje trajanja obveznosti pri operaciji DŽ–prašiči od 9. januarja 2021 do 31. decembra 2021. Temu je prilagojen tudi rok za sporočanje staleža prašičev za mesec januar. Podatke o staležu prašičev na dan 9. januar 2021 morajo prašičerejci, ki bodo v letu 2021 vlagali zahtevke za operacijo DŽ – prašiči, sporočiti v Centralni register prašičev najpozneje do 18. januarja 2021. Za ostale mesece pa ostaja določba glede sporočanja staleža enaka kot v letu 2020, in sicer, da mora upravičenec podatke o staležu prašičev na prvi dan v mesecu sporočiti najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec.

Pripravil: mag. Sašo Sever

print