Spremembe pri ukrepih kmatijske politike za leto 2020 zaradi epidemije COVID-19

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da se zaradi razglašene epidemije COVID-19 pripravljajo dopolnitve in spremembe nekaterih shem in ukrepov, ki se uveljavljajo prek zbirne vloge za leto 2020. Spremenili se bodo nekateri pogoji upravičenosti , s čimer se bodo ukrepi prilagodili trenutnim okoliščinam. Predvideno je tudi, da se epidemijo COVID-19 opredeli kot izjemno okoliščino za leto 2020.

Celotna novica ARSKTRP in MKGP je dostopna na povezavi.

Pripravila: Metka Barbarič

Natisni