Srečanje delovne skupine projektnih partnerjev iz petih držav – projekt ERASMUS+

JernejAktualno

V četrtek 21.03.2019 je Kmetijsko gozdarski zavod v Murski Soboti, kot projektni partner mednarodnega projekta ERASMUS+ gostil celodnevni mednarodni sestanek oz. srečanje delovne skupine projektnih partnerjev iz petih držav.
Projekt bazira na inovacijah in izmenjavi dobrih praks na področju inovativnih posrednikov za t.i. pametno kmetovanje. Prav tako spodbuja pristop k digitalnim inovacijskim vozliščem z namenom povečanja sodobnega kmetijskega potenciala ter opredeljuje in uvaja mehanizme strokovnega usposabljanja, ki bi lahko v dobi t.i. ‘digitalne ere’ optimiziralo in razširilo vpliv digitalizacije in pametnih tehnologij kmetijskega sektorja.
Glavna nosilca projekta ERASMUS+ sta Italijanska CIA Padova, organizacija ki zastopa interese kmetijskih gospodarstev tako v Italiji kot tudi v Evropi oz. na mednarodni ravni in je neodvisna od političnih strank ter vlade in Univerza v Padovi, oddelek za ekonomijo in management v kmetijskem sektorju.
Ostali partnerji projekta so: ITC Murska Sobota, Hrvaški organizaciji ACT Grupa in LAG Međimutski doli i bregi, BIOSENSE Institute iz Srbije in Avstrijski LWKO (Avstrijska kmetijska zbornica).

Pripravila: Sonja Bertalanič

print