Strniščni dosevki

JernejAktualno

Neprezimni dosevki za krmo:
sudansko trava (silaža) 20 kg/ha
sudanska trava (zelena krma) 18 kg/ha

Za zrnje:
proso 30 kg/ha
ajda 80 kg/ha

Za zeleni podor:
Bela gorjušica 12 kg/ha
Oljna redkev 20 do 30 kg/ha
Facelija 12 kg/ha

Prezimni dosevki za krmo:
mnogocvetna ljuljka 40 kg/ha
landsberška mešanica 50 kg/ha
inkarnatka 30 kg/ha
inkarnatka + mnogocvetna ljuljka 15 kg/ha + 20 kg/ha
črna detelja 30 kg/ha
lucerna 30 kg/ha
črna detelja + mnogocvetna ljuljka 15 kg/ha + 20 kg/ha
lucerna + pasja trava 20 kg/ha + 10 kg/ha
Listnati ohrovt 6 kg/ha

Sudanska trava je vsestransko uporabna, saj jo lahko pridelujemo za krmo (silaža, zelena krma) in za zeleno gnojenje.
Zrnje prosa vsebuje veliko beljakovin in rudnin. Proso pa tudi lahko pridelujemo za silažo. Namreč v razvojni fazi mlečne zrelosti vsebuje proso nad 30 odstotkov sušine. To pa je dovolj, da poteka fermentacija v pravilni smeri. V razvojni fazi mlečne zrelosti je prezanje zrnja iz socvetij sorazmerno malo, zato se nam v naslednjem letu ne pojavlja kot nadležen plevel. Proso lahko siliramo v kombinaciji s koruzno silažo.

Bela gorjušica, oljna redkev in facelija so medovite vrste, ki v jesenskih mesecih nudijo čebelam obilo medičine in biološko zelo kakovosten cvetni prah, kmetom pa obilo organske snovi, ki izboljšuje rodovitnost njivskih površin. Lahko rečemo, da se ajda ponovno vrača na pomurska polja, ki nima samo visoke prehranske vrednosti za ljudi, ampak je tudi dobra čebelja paša v jesenskih mesecih.

Landsberška mešanica je sestavljena iz grašice in inkarnatke ter mnogocvetne ljuljke. Jo lahko sejemo tudi kot deteljno travno mešanico, saj vsebuje več kot 50 % metuljnic. Obilni pridelek zelinja je bogat na vsebnosti beljakovin in je dobro prebavljiv, zato ni naključje, da jo prištevamo med najbolj hranljivo krmo.

Inkarnatka spada med metuljnice, ki da v samostojni setvi nižji pridelek od mešanice z mnogocvetno ljuljko, vendar pa je pridelek zelinja bogat na hranilnih snoveh.

Inkarnatka + mnogocvetna ljuljka data v mešanici večji pridelek zelinja, vendar je nekoliko slabše prebavljiv. Za območje Pomurja je omenjeno mešanico smiselneje pridelovati, kot pa samostojni posevek inkarnatke.

Črna detelja in lucerna sta večletni vrsti in spadata med metuljnice. Na ekstremnih rastiščih ju je smiselno pridelovati v mešanici z travami.

Neprezimne vrste ter prezimno mnogocvetno ljuljko ter njene mešanice je smiselno posejati takoj, med tem, ko črno deteljo in lucerno ter njune mešanice z travami pa bomo sejali po 15. avgustu, odvisno kako bo narava radodarna s padavinami.

KGZS-Zavod MS
Dr. Stanko Kapun

print