Ana PETROVIČ , univ.dipl.inž.agr . koordinatorka za dom, družino in dopolnilne dejavnosti 031 703 630 ana.petrovic@kgzs-ms.si